Hur ert företag kan halvera utsläppen från konsumtion🌍

Gokind
3 min readDec 22, 2022

--

När ert företag använder Grönt Bidrag stöttar ni alla i er organisation till att göra gröna och kloka val. Ni hjälper och engagerar varandra till att äta, resa och handla grönt.

Grönt Bidrag har designats och anpassats av beteendevetare. Det är det mest effektiva sättet att förflytta dig till gröna vanor; vanor som är bra för dig och planeten.

Pengar. Vi människor älskar att bli guidade och att få en morot när vi gör något bra. När du har tillgång till Grönt Bidrag får du smart finansiell stöttning när du gör gröna val. Denna stöttning är extremt effektiv för att få dig att agera och testa nya gröna produkter och tjänster.

Halvera. Med Grönt Bidrag har du och ditt företag verktygen för att halvera era utsläpp från konsumtion. Utsläppen av växthusgaser per person och år motsvarar 4 ton. Detta är utsläpp kopplade till din hushållskonsumtion. Istället för att låta dessa utsläpp återupprepa sig år efter år kan du effektivt halvera dem genom att arbeta med Grönt Bidrag.

Så här fördelar sig dina utsläpp idag (4 ton):

1,5 ton kommer från mat och livsmedel

1,5 ton kommer från hur du transporterar dig

1 ton kommer från övrig konsumtion

(boende, uppvärmning, offentliga tjänster, sjukvård och skola är exkluderade)

Mat. Genom det Grön Bidraget får alla i ert företag stöttning till att upptäcka och äta mer vegetariskt. Vi stöttar och guidar dig från en genomsnitts-kost till en vegetarisk kost. En klimatbesparing om mer än 500 kg varje år. Du får tydliga incitament till att pröva nya lunchvanor och matprodukter.

Resa. Med Grönt Bidrag får du stöttning till att använda gröna transportsätt till och från jobbet, och även privat. En stöttning som får dig att öka din användning av kollektivtrafiken och cykeln. Tillsammans med dig formar vi en ny väg där ditt användande av personbil minskar från 60% till 40% av resande — en klimatbesparing om mer än 500 kg varje år.

Klok & delad konsumtion. Ditt Gröna Bidrag får dig att upptäcka alternativ till att köpa nya kläder och elektronik. Du får löpande stöttning till att testa delningstjänster, köpa second hand och upptäcka återbrukade varor. Du får till och med stöttning till att reparera det du redan har. Du skapar en ny vardag med samma bekvämlighet men med ett enormt lägre avtryck för klimatet. Den klimatbesparing som vi tillsammans kan åstadkomma kan till stora delar ta bort våra utsläpp från denna typ av konsumtion (ca. 1 ton varje år).

Förväntat resultat. Den vardag som formas med Grönt Bidrag är en vardag där ni minskat era utsläpp från konsumtion med mer än hälften (från 4 ton till 2 ton per anställd och år). Varje företag och organisation som använder sig av Grönt Bidrag möjliggör för denna enorma klimatförflyttning. Det är en strukturell förflyttning där den positiva effekten till stor del åstadkoms genom att ni som arbetsgivare på smarta sätt stöttar er medarbetare i frågor som ni tycker är viktiga.

www.gokind.se

--

--

Gokind

https://gokind.co — The Bridge Between Corporate Fluff and a Generation with an 8 Second Attention Span.